<![CDATA[Лента произведений автора: ]]> http://resheto.ru/users/azimut/friends/rss/ http://resheto.ru/reshetoru.jpg Art http://resheto.ru/ <![CDATA[Не уходи незримо в осень]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137678 2020-11-19T16:47:31+00:00 <![CDATA[В лабиринтах забытого города]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137626 2020-11-14T13:58:50+00:00 <![CDATA[Сентябрь на озере]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137590 2020-11-08T13:00:49+00:00 <![CDATA[Волшебное, как счастье]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137521 2020-10-28T08:02:01+00:00 <![CDATA[Непостижимый сюрприз телепатии]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137332 2020-10-04T11:35:17+00:00 <![CDATA[Не покидай меня, любовь]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137305 2020-09-30T06:31:25+00:00 <![CDATA[Дайвинг в поисках легенды]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137280 2020-09-25T18:17:11+00:00 <![CDATA[Магия цветов]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137247 2020-09-20T18:50:00+00:00 <![CDATA[Очарование]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137214 2020-09-15T18:17:14+00:00 <![CDATA[Рождение сонета]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137153 2020-09-05T16:02:25+00:00 <![CDATA[Взгляд на любовь со стороны]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137049 2020-08-24T13:25:29+00:00 <![CDATA[Твои глаза]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/137002 2020-08-16T20:20:45+00:00 <![CDATA[Дитя игры воображения ]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/136561 2020-07-20T15:41:14+00:00 <![CDATA[Расцветают сады]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/136394 2020-06-26T16:20:30+00:00 <![CDATA[Короткое согласие ]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/136181 2020-05-22T19:14:54+00:00 <![CDATA[Счастье в детском альбоме ]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/136100 2020-05-11T17:56:45+00:00 <![CDATA[Я позабыл твоё лицо]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/136065 2020-05-07T14:04:36+00:00 <![CDATA[Пренебречь ли?]]> http://resheto.ru/users/azimut/art/136059 2020-05-06T19:07:46+00:00